Napište to politikům

Spoluvytvářejme dokument adresovaný politikům. Výsledný dokument bude popisovat cíle vzdělávání tak, aby byly srozumitelné.

Níže je zobrazen náhled dokumentu, který online vytváříme. Připojte se do našeho týmu. Tvořit s námi může každý registrovaný uživatel webu ceskomluvi.cz.

 Proč to děláme:

Chceme politické reprezetaci sdělit, že uvažování o cílech vzdělávání je důležité. Chceme nabídnout možnost o nich společně a důkladně přemýšlet. Chceme předložit konkrétní návrh, nad nímž je možné vést s politiky diskusi.

 Co je třeba vědět:

Podívejte se, jak jsou formulovány cíle vzdělávání v zahraničí.

V podrobnějším popisu těchto cílů je často kladen důraz na proměnlivou budoucnost, na níž musí školství člověka připravit. Proto je tak častý důraz na sebevědomí, sebepoznání, vlastní aktivitu a samostatnost při studiu. Častý je i důraz na životní pohodu a duchovní hodnoty.

 Porovnejte je s tím, co za obecné cíle vzdělávání v Česku považuje školský zákon (v paragrafu 2, celý zákon ZDE).

 Kde je možné se inspirovat:

Nabízíme pět textů reprezentující různé pohledy a způsoby uvažování:

Jana Straková z Institu pro sociální a ekonomické analýzy vysvětluje, proč je uvažování o cílech vzdělávání důležité. ZDE
Dominik Dvořák z PedF UK upozorňuje na rizika veřejné debaty. ZDE 
Arnošt Veselý z FSV UK popisuje, jak jsou cíle vzdělávání vnímány odbornou veřejností především v anglosaských zemích.  ZDE
Ondřej Šteffl ze Scia přináší příklad ze Singapuru, kde mají cíle vzdělávání definované i pro jednotlivé stupně vzdělávání.  ZDE  
Srovnávací studie Scia popisuje, jak chápou cíle vzdělávání na Novém Zélandu, ve Skotsku, Austrálii, Ontáriu a Singapuru. ZDE

 Jak to uděláme:

V rámečku níže jsme pro vás připravili  několik  rubrik a krátkých textů, na něž můžete při svém uvažování o cílech vzdělávání navazovat. Jde o sdílený soubor, v němž je možné doplňovat, škrtat, připojit poznámky. Prosíme vás, abyste ve spolupráci s ostatními spoluvytvářeli text, který popíše cíle vzdělávání tak, aby byly srozumitelné co nejširší veřejnosti.

Přihlašte se nebo se zaregistrujte a tvořte s námi.